MIA create

Podpora kreativity

Odjakživa je nbedílnou součástí našich akcí " kreativita" . jJenedílnou součástí hodnocení všech kataegorií. Na mnoha akcích vidíte MIA dílničku, kde si děti mohou  během vo,ných chvil vyrobit malý suvenýr.